Одлука за утврдување на бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта во услови на вонредни околности

0,00 ден

Со Одлуката се утврдува бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта во услови на вонредни околности. Одлуката е донесена врз основа на Законот за средното образование во јануари 2022 година, а пречистениот текст ја содржи и неговата измена од мај 2022 година.

Опис

Со Одлуката се утврдува бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта во услови на вонредни околности. Одлуката е донесена врз основа на Законот за средното образование во јануари 2022 година, а пречистениот текст ја содржи и неговата измена од мај 2022 година.

Дополнителни информации

Закон