Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност

0,00 ден

Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност е донесен во 1999 година и оттогаш е изменет уште 10 пати. Последната измена е донесена во јуни 2022 година.

Опис

Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност е донесен во 1999 година и оттогаш е изменет уште 10 пати. Последната измена е донесена во јуни 2022 година.

Дополнителни информации

Закон