е-Книги

ВАЖНО: купената е-книга можете да ја преземете само еднаш и тоа во рок од пет (5) дена од денот на плаќањето! е-Книгата може да ја преземете или на линкот на веб страната веднаш по извршеното плаќање или на линкот во пораката испратена на вашата е-пошта.

IMPORTANT: you can download the e-book only once within a period of five (5) days as of the day of purchase! You can download the e-book either from the link on the webpage immediately after the payment or from the link sent to you to your e-mail.

Прикажани сите 2 резултати

Прикажани сите 2 резултати