Финансиски истраги – Водич за практичари

(1 Преглед на корисник)

2.400,00 ден (2.285,71 ден без ДДВ )

На залиха

ВАЖНО: Вршиме достава само во Р. С. Македонија. За дополнителни информации, контактираjте не на akademik@akademik.com.mk.

IMPORTANT: Delivered only on the territory of R. N. Macedonia. For any additional information, please contact us at akademik@akademik.com.mk.

Опис

Книгата „Финансиски истраги – Водич за практичари“ од авторите д-р Ивица Симоновски и м-р Кристина Евго се фокусира на проблематика која во последните години е сѐ повеќе во сферата на интерес како на стручните, така и на научните работници. Финансиската истрага е клучна алатка за откривање на перење пари, финансирање тероризам и други тешки кривични дела. Преку неа на истражителите им се овозможува да обезбедат нови информации за случени криминални настани, успешно да мапираат цели криминални мрежи и да откријат суштински докази за гонење на сторителите, конфискација на приносите генерирани од криминал и одземање на нивниот имот.

Книгата е изготвена во форма на учебник кој им е многу потребен на практичарите, но и на научните работници. Преку оваа книга, тие може да се запознаат со најновите теоретски проучувања за финансиските истраги, но и како тие практично се спроведуваат со користење на соодветни алатки, методи и техники, како и софтверски решенија за прикажување на финансиските анализи. Авторите потенцираат колку еден ваков труд е потребен за истражителите – практичари, односно можноста преку него да се стекнат со знаења и да изградат вештини за користење методи и алатки при водењето на финансиска истрага.

Оваа книга може да се користи не само во Република Северна Македонија; таа е така конципирана за да може да се користи во која било држава и е наменета за сите практичари кои се занимаваат со проблемот на финансиски истраги, вклучително банкарските службеници, менувачниците, давателите на услуги брз трансфер на пари, адвокатите, сметководителите, нотарите, истражувачките новинари и други стручни лица и агенции кои се занимаваат со проблематиката на финансиски истраги, а кои навремено треба да откријат сомнителни финансиски трансакции и активности.

Во првите четири поглавја од книгата се образложени, дефинирани и анализирани поимите „нелегални финансиски текови“, „перење пари“, „финансирање тероризам“ и „имот и имотна корист“. Петтото поглавје „Што е финансиска истрага“, ја проучува потребата и целите на финансиската истрага којашто треба да се води паралелно (заедно) со кривичната истрага. Во ова поглавје авторите даваат посебен осврт на целите на финансиската истрага што треба да овозможи: откривање на кривичното дело од кое се генерира нелегален принос, како и сторителите на кривичното дело; утврдување на нелегалните приноси стекнати од извршување кривично дело; утврдување на нелегалните приноси што треба да бидат одземени; привремени мерки за осигурување на нелегално стекнатиот принос од казниво дело. Авторите ја нагласуваат и потребата од правилно менаџирање на одземениот, односно конфискуваниот имот. Во шестото поглавје насловено како „Предуслови за водење на финансиските истраги“, авторите даваат посебен осврт на правниот основ за успешно планирање на финансиската истрага од страна на надлежните инситуции, и тоа како паралелен процес со кривичната истрага.

Седмото поглавје – „Истражни методи и техники за собирање и анализа на податоци“ ги објаснува методите и техниките што му се на располагање на финансискиот истражител кои тој треба да ги употреби во насока на обезбедување докази. Според авторите, истражните методи и техники се генерираат во три основни категории, и тоа: стандардни истражни техники; посебни истражни мерки и интегрирана финансиска истрага – финансиска анализа.

Осмото поглавје „Градење мрежи за соработка и координација“ ја нагласува неопходната потреба од соработка помеѓу истражните органи и нивна координација при спроведувањето на финансиските истраги. Од особена важност е соработката со Единицата за финансиско разузнавање, преку која можат да се обезбедат квантитативни и квалитативни финансиски податоци што се неопходни за идентификување, лоцирање и следење на нелегално стекнатиот имот. Авторите во ова поглавје ја нагласуваат потребата од меѓуинституционална и меѓународна соработка и размената на податоци и информации помеѓу државите, користејќи формални и неформални канали на комуникација.

Последното, деветто поглавје насловено како „Привремени мерки и конфискација“ го објаснува значењето на привремените мерки што се состојат од привремено обезбедување (замрзнување) на имотот што е предмет на финансиската истрага и за кој постојат сомненија дека потекнува од криминал. Робусниот систем на привремени мерки и конфискација е важен дел од ефективниот систем за борба против организираниот криминал и перењето пари. На крајот од ова поглавје авторите ги објаснуваат видовите конфискација, односно конфискацијата заснована на одземање имот, како и конфискација на имот заснована на вредност.

Дополнителни информации

Автор/и

,

Издавач

д-р Ивица Симоновски, м-р Кристина Евго

Страници

135

Година

ISBN

978-608-66767-0-4

1 преглед за Финансиски истраги – Водич за практичари

 1. Chris Westphal

  This book delivers a clear oversight of the international perspective on combating financial crimes – not just a regional or local view. The authors review how different definitions and categorizations for illicit financial flows are defined by organizations such as the World Bank, United Nations, Financial Action Task Forces (FATF), and the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and how they can impact the scope of investigations to answer the question “What is Money Laundering?”

  The book also contains a lot of helpful info-graphics to clarify and diagram many of the ML themes and concepts presented. The diagrams are colorful, easy-to-read, comprehensive, and help simplify the complex topics discussed. These graphics are a great asset to this publication.

  In the first half-of-the-book, the authors cover the basic premise for money laundering (placement, layering, and integration) with some detail regarding terrorist financing and what constitutes the property and proceeds of crime. This section provides many good examples describing different concepts and techniques of how ML is conducted. Also, the authors did a great job at presenting the different roles and categories of individual-self, professional, and group/ organizations of money launderers.

  Starting at Chapter 5, and the premise of the book, is where the juicier details are provided for the fundamentals of financial investigations. It continues into planning the investigation along with the key-elements (people, technical, data, and materials resources) of a financial investigation plan. The authors also address what a team should look like and their skills and expertise in related laws, economics, security, accounting IT, legislation, international standards, conventions, and expertise. Plus, and very important, interviewing skills, preparing witnesses, intelligence operations, along with written expressions and documentation. There is even a section discussing Case Management, how to coordinate the operations, and appointment of team leaders and managers.

  The chapters covering investigative techniques are key to the book. Different components for the investigation include; standard interviews, procedures for detention (arrest), searching records, seizure of items/assets, inspection of assets (vehicles, persons, buildings, and businesses), and even “garbage” searches (i.e. trash/dumpsters). There are discussions about monitoring communication and electronic devices, physical surveillance, controlled deliveries, covert operations, and much more.

  My favorite part (my background) was the section discussing financial analyses and the various tools. Lots of examples are provided showing tabular representations, link charts, time-flows, and visualizations. It also covers different source-collections (banks, public records, etc.) and how to apply the analytics.

  The book wraps up with an important discussion about building networks for investigative cooperation; task forces, legislative bodies, international assets, police/law-enforcement, financial intelligence units, etc. Cases are often large, complex, and international in scope and therefore require the support of many different organizations and agencies. There are some good insights into how to achieve these interactions, where to ask, and what to reference or cite for support.

  This is a great primer for people wanting to learn more about financial crimes and how to approach an investigation. It provides a roadmap of key concepts and factors that must be considered for anyone wanting to become a financial investigator.

Додади препорака

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.