199 Обрасци на договори од трговското работење и од имотното право

2.940,00 ден (2.800,00 ден без ДДВ )

На залиха

Опис

Публикацијата „199 Обрасци на договори од трговското работење и од имотното право“ е сериозен кандидат кој претендира да заземе значајно место во македонската правна литература. Публикацијата има за цел да им биде од корист на мноштво субјекти, како: адвокати, нотари, извршители, правни консултанти, односно таа е наменета за сите што практикуваат договорно право.

Книгата е практично систематизирана и поделена на дванаесет поглавја, со различни модели на договори создадени според потребите на современата договорна практика. За полесно снаоѓање, публикацијата содржи и Листа на закони и други правни акти, како и Поимник за полесно разбирање, кој се состои од дадени поими според нивната употреба во одделните обрасци, односно модели на договори.

Дополнителни информации

Автор/и

,

Издавач

Академик

Страници

677

Година

ISBN

978-9989-833-93-9

Може да ви се допаѓа и…